Od září u nás budou probíhat setkání EDUKAČNĚ TERAPEUTICKÉ SKUPINY, která se zaměřují na podporu pro ZVLÁDÁNÍ NEZDRAVÉHO VZTAHU K JÍDLU. Přidej se k nám! Přihlásit se můžete na e-mailu nutricniporadna@neuronmedical.cz.

Objednejte se online
Objednejte se online

EEG Biofeedback

S pomocí EEG Biofeedbacku si můžete otevřít dveře k vylepšení své schopnosti soustředění, učení, zvýšení odolnosti vůči stresu nebo se naopak naučit lépe relaxovat. Každý trénink je cestou k tomu, jak lépe porozumět vlastnímu mozku a posílit jeho schopnost dosahovat optimální rovnováhy. Využít ho mohou jak zdraví lidé, kteří chtějí pracovat na svém seberozvoji, tak lidé s některými psychickými či fyzickými obtížemi, kde je Biofeedback většinou v roli podpůrné terapie.

EEG Biofeedback využívá elektrické aktivity mozku a umožňuje jí zpětně regulovat. V rámci tréninku mozek dostává cílenou, přesnou a okamžitou informaci o „vyladění“ mozkových vln a pomocí této zpětné vazby se dokáže učit, jak se sám regulovat.

informace

Jako první u nás absolvujete vstupní konzultaci, která je důležitá pro nastavení tréninku na míru klientovi. V rámci této konzultace (pomocí mozkové mapy) zjistíme, co je potřeba zlepšit a jaká jsou Vaše přání a očekávání. Po rozhovoru se přesuneme na praktickou část, kde si vyzkoušíte, jak budou Vaše tréninky probíhat.

Pokud již navštěvujete nějakého specialistu (například pedagogicko-psychologickou poradnu), budeme rádi, když sebou přinesete zprávy z vyšetření.

Při další návštěvě se již společně pustíme do samotného tréninku. Posadíte se u nás a personál Vám zapne předem domluvený trénink. Většinou máte před sebou monitor, na kterém je puštěná hra, film anebo animace. V rámci tréninku jsou na hlavu umístěny elektrody – jejich počet a rozmístění závisí na úvodní diagnostice. Tento trénink není bolestivý, ani jinak nekomfortní – naopak, terapeut s vámi může cvičit pomocí zábavných her či videí.

Pomocí okamžité zpětné vazby, kterou zprostředkovávají elektrody, přístroj NEXUS a software BioTrace, monitorujeme činnost vašeho mozku. Tréninkem je posilována “správná” činnost mozku, které chceme dosáhnout, ať už je to větší schopnost relaxace, redukce stresu anebo naopak zlepšení pozornosti. Průběh tréninků je neustále vyhodnocován a plán upravován dle aktuálních potřeb.

S čím dokáže BIOFEEDBACK pomoci?
Obecně lze říci, že s mozkovou dysfunkcí, která má různé příčiny. Velmi dobře vědecky prozkoumané účinky jsou v oblastech poruch pozornosti, aktivity či specifických poruch učení. Trénink pomáhá optimalizovat kognitivní funkce, dokáže zlepšit kvalitu spánku, ovlivňuje také náladu a prožívání. Nejen z těchto důvodů se osvědčuje při léčbě nespavosti, nebo být podpůrnou terapií při některých psychických poruchách (kognitivní deficit, poruchy nálady - deprese, panická porucha, úzkostná porucha atp.). Trénink zaměřený na tyto potíže by ale měl vždy vést odborník s odpovídajícím vzděláním v dané oblasti – v tomto případě psycholog.
Zároveň dokáže zvýšit potenciál – ať už při budování odolnosti vůči stresu, nebo zefektivnění odpočinku. Je proto vhodnou metodou také pro špičkové sportovce, vrcholové manažery nebo třeba piloty.
Jaké má BIOFEEDBACK omezení?
Trénink nemá věkové omezení, u dětí je ale na zvážení, od jakého věku vydrží v klidu z důvodu umístění elektrod. Trénink dále není vhodný pro lidi s neléčeným psychotickým onemocněním, neléčenou závislostí a neléčenou epilepsií. V případě pochybností se obraťte na tréninkového terapeuta.
Jak dlouho sezení trvá?
Délka a četnost tréninku je individuální. Při volně EEG biofeedbacku je ale dobré počítat s tím, že je důležitá jeho pravidelnost a pro posílení účinku ho bude pravděpodobné absolvovat opakovaně. Po úvodní diagnostice počítejte s 10-20 sezeními. Výsledky tréninku jsou postupně vyhodnocovány, svůj pokrok můžete sledovat a konzultovat s terapeutem.
S jakým typem zařízením pracujeme?
V Neuron medical centru máme k dispozici špičkový NEXUS 10. Má široké možnosti využití - kromě eeg biofeedbacku pracuje také s monitorací dechu, vodivostí kůže anebo variabilitou tepové frekvence. Zároveň nám umožňuje personalizovat váš trénink za použití vlastních videí nebo tréninkem v terénu - třeba v rámci tréninku v přípravě na vrchol sportovní sezóny, nebo dětem nabídnout sledování jejich oblíbených filmových hrdinů.
Neurobiofeedback a biofeedback
Neurobiofeedback a biofeedback pomůže s nejrůznějšími obtížemi (poruchy pozornosti, poruchy paměti, poruchy učení, úzkosti, deprese, poruchy spánku), ale i osobním rozvojem – zlepšení koncentrace, pozornosti, paměti, efektivnější zvládání stresu. Využití má také ve sportovní přípravě, kde trénink modelujeme sportovci na míru s využitím prostředí, které důvěrně zná (záznam z tréninku, biofeedback v terénu atp.).
odborníci

Kdo se u nás biofeedbacku věnuje?

Mgr. Judita Konečná

psycholožka
Ceník

Objednejte se online v pohodlí
na diagnostiku

Kontakt

Kontaktujte nás

Jsme odborníci s dlouholetými zkušenostmi

Centrum nutriční péče je součástí Centra pro kardiovaskulární péči. To patří do portfolia superspecializovaných center společnosti Neuron Medical, která provozuje nejen Centrum kardiovaskulární péče, ale i centrum neurologické, rehabilitační a sportovní. Toto portfolium nadále rozšiřujeme.
Naše centra zdravotní péče
© 2024 Neuron Medical s.r.o.
crosschevron-down